Documenten

333 documenten

Rapportage BOWA 2010, 2011, 2012 en het Jaarplan BOWA 2013

In Mantelovereenkomst “samenwerking tussen gemeenten en het Waterschap in het AGV- werkgebied” is opgenomen dat er jaarlijks een rapportage over het afgelopen jaar en een plan voor het komende jaar wordt gemaakt door het leidendteam. In de voorliggende notitie zijn beide opgenomen. In 2012 is er samengewerkt aan zes onderwerpen waarvan er twee zijn afgerond, zie daarvoor de rapportage per businesscase. De uitdaging voor de deelnemende partijen is en blijft om ambtelijke capaciteit vrij te maken voor het realiseren van studies, projecten en activiteiten verder te noemen businesscases, dit is een aandachtspunt voor 2013. In de regio AGV is succes geboekt. Door Gert Dekkker van de VNG is in 2011 in een sheet aangegeven dat samenwerken stap voor stap gaat: je moet elkaar eerst leren kennen, dan begrijpen, vervolgens vertrouwen en waarderen voordat je tot echte samenwerking kan komen. In onze regio hebben we de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in de eerste drie fasen en komen nu steeds meer toe aan oogsten door goed samen te werken  

Download