Documenten

306 documenten

Afvalwaterketen tot 2030

Waar staat de afvalwaterketen in 2030? Hoe komen we daar? U leest onze antwoorden in dit visiedocument. Wij presenteren hiermee een agenda voor de nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren.

Download

Nieuwsbrief; Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de ws Hunze en Aa’s en Noorderzijl-vest

Het Afvalwaterplan wordt in samenwerking tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijl-vest opgesteld. Deze nieuwsbrief is de eerste van in totaal drie te ver-schijnen nieuwsbrieven. In de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de tot-standkoming van deze, voor de regio, nieuwe planvorm. Deze nieuwsbrief is primair bedoeld voor betrokken ambtenaren, bestuurders en alle andere in het plan geïnteresseerden.

Download

Visitatie en interventieladder

In het bestuursakkoord water (BAW) is een afspraak opgenomen over zogenaamde 'stok achter de deur' wetgeving voor het geval de afspraken in het waterketendeel van het akkoord eind 2012 onvoldoende voortgang en resultaat opleveren. Deze afspraak is overgenomen uit het akkoord tussen VNG en UvW van 2010.

Download

Verbindend Water in een veranderende praktijk (2012)

Het document "Verbindend Water in een veranderende praktijk"  gaat over de langetermijnvisie voor de waterketen. In 2008 hebben we als aanjaagteam voor de waterketen een visie opgesteld met als titel “Verbindend Water.” In deze visie worden beelden gegeven voor het huis van de toekomst, de nieuwbouwwijk,de herstructurering van bestaand stedelijk gebied en de relatie tussen landelijk en stedelijk gebied. Deze visie zet een stip op de horizon... niet dwingend, wel inspirerend.

Download