Documenten

333 documenten

Feitenonderzoek Doelmatig Waterketen beheer

Op 14 oktober werden tijdens bij de presentatie van de eerste resultaten van de visitatiecommissie waterketen vragen gesteld over de herkomst van de geprognotiseerde besparingen. Om die reden hier nogmaals het document "Feitenonderzoek Doelmatig Waterketen beheer"

Download