Documenten

333 documenten

Parapluplan Platform Water Vallei en Eem

Een intensief jaar van samenwerking heeft in februari 2014 geleid tot een plan, waarin het Platform Water Vallei en Eem gezamenlijk de koers uitzet om de wateropgaven in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit zogenaamde Parapluplan schept een kader om doelgericht de samenwerking uit te bouwen en ervoor te zorgen dat we de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water gaan halen. 

Download