Documenten

333 documenten

Impuls ruimteljke adaptatie Breda

In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering.De Impuls bevat het programma voor het jaar 2016 op hetgebied van Ruimtelijke Adaptatie en is een financiële onderlegger voor de maatregelen.

Download