Project

Wat brengt de toekomst ons?

Op het moment dat ik dit schrijf is er een serene winterse rust over Nederland neergedaald. De ideale tijd om eens terug te kijken op het afgelopen jaar en om plannen te maken voor het komende jaar.
Mijn gedachten dwalen terug naar de donkere dagen in 2011. Met een enorme ambitie werkten we in West- en Midden-Brabant aan het opbouwen van de samenwerking in vier werkeenheden. Ik zag het al helemaal voor me. In 2012 gingen we echt projecten oppakken, intensief samenwerken en eind 2012 zouden we evalueren wat er beter kon en indien nodig die verbeteringen in een juridische vorm borgen.

Het jaar is echter natuurlijk anders verlopen dan gedroomd. Veranderen is en blijft lastig. Maar terugkijkend kan ik niet zeggen dat ik teleurgesteld ben in 2012. Ja, de technicus in mij zou graag een helder, rechtlijnig proces hebben waar inzetten op A altijd B oplevert. Maar zo werkt het nu eenmaal niet. Een ander gedeelte van mij geniet gelukkig enorm van alle veranderingen en het menselijke component. Anders, maar zeker niet slechter dan gedroomd, is mijn conclusie voor 2012. We hebben toch met z'n allen flinke stappen gezet om de afvalwaterketen nog beter te beheren.

En hoe gaan we nu naar 2013? Wat willen we in 2013 bereiken? En denken we daar eigenlijk wel hetzelfde over? Weet u hoe uw collega’s in de regio hier diep in hun hart over denken? Samenwerken begint uiteindelijk bij vertrouwen. Alleen als je elkaar vertrouwt kun je een open discussie voeren over de voor- en nadelen van samenwerken. Heeft u dat al écht gedaan in uw regio? Of is er vooral over het proces gepraat en over niet de reden erachter? Misschien een goed voornemen voor 2013?

Guy Henckens

Januari 2013