Project

Samenwerken: ‘waarom moeilijk doen als het ook alleen kan’?

Over samenwerken zijn boeken vol geschreven en iedereen heeft er ervaring mee. Zowel positief als negatief. Samenwerken is leuk. Samenwerken is lastig. Samenwerken kost veel energie. “Als het zinvol zou zijn om samen te werken, dan hadden we het al lang gedaan!” En zo kan ik nog pagina’s vol schrijven. Echter, mijn persoonlijke ervaring is dat samenwerken vaak nieuwe inzichten oplevert die je alleen niet had kunnen bedenken. Door samen te werken, wordt je wereld groter en die van je gesprekspartner ook.

In de waterketen wordt ook al jaren gesproken over samenwerken. En ook al jaren wordt de intentie tot samenwerken in akkoorden vastgelegd. De geschiedenis laat zien dat intenties en convenanten alleen niet genoeg zijn. Hoe vaak is niet maanden gesleuteld aan overeenkomsten die vervolgens in de bureaulade verdwenen? Heel bijzonder is het daarom, dat de intentie om samen te werken als partners in de waterketen, zoals beschreven in het Bestuursakkoord Water (2011), de laatste jaren wél vrucht begint af te werpen.

Intenties zijn inmiddels uitgewerkt in plannen en plannen worden op dit moment uitgewerkt in concrete projecten en nieuwe vormen om samen de keten te optimaliseren. Ik denk dat we daar als sector trots op mogen en moeten zijn: het lijkt wel of we de samenwerking opnieuw hebben uitgevonden! Medewerkers weten elkaar over de organisatiegrenzen heen te vinden. We doen soms samen aanbestedingen, schaffen een systeem aan voor meerdere organisaties, enzovoorts. We delen over en weer kennis en ontwikkelen samen nieuwe. De systeemgrens verschuift en we komen er achter dat we elkaar kunnen versterken. Wow!

Ook de drinkwaterbedrijven haken steeds vaker aan in de samenwerking met waterschappen en/of gemeenten. De recente ‘Kansenkaart Waterketen’, opgesteld door de Unie van Waterschappen, VNG en Vewin, laat 16 prachtige voorbeelden van concrete samenwerking zien. Bijvoorbeeld het project Schone Maaswaterketen waarin alle waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas constructief samenwerken aan schoner oppervlaktewater. Die positieve energie wordt in dit project gelijk ook opgepikt door het ministerie van IenM en de STOWA. Een ander inspirerend voorbeeld is de meekoppelkansenkaart voor assetmanagement van de onder- en bovengrond, zoals die in Noord-Holland is ontwikkeld. Daar vinden gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf en nutsbeheerders elkaar, door meerjarig de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Overlast voor de burger wordt zo verlaagd en je voorkomt verrassingen. Dit soort voorbeelden vind ik stimulerend, samenwerken moet je namelijk gewoon doen. Praat er niet te veel over, maar zoek elkaar op. De ontwikkeling om vanuit duurzaamheid en kringloop-denken naar de werkelijkheid te kijken, helpt daarbij. We zijn een prachtige sector die nog veel van elkaars kracht gebruik kan maken.

Op de bestuurdersbijeenkomst op 15 oktober 2015 hield Toon Gerbrands, directeur PSV, een paar lessons learned voor: neem je verantwoordelijkheid en voel je verantwoordelijk. Schuif niet af, kom niet met excuses. Leiders moeten hierin voorbeeld gedrag tonen en commitment vragen van de gehele organisatie en van elkaar. Essentieel is dat je een visie op die samenwerking hebt. Laten we die visies op samenwerking in de waterketen regionaal nog maar eens wat scherper maken. Dat kunnen we vast. We doen het niet meer alleen. Kom maar op!

Jelle Roorda, Vewin / Evides Waterbedrijf

jelle.roorda@evides.nl

Jelle is namens Vewin lid van de werkgroep Ondersteuning van Samenwerkenaanwater.nl. Jelle werkt voor Evides Waterbedrijf als Manager Samenwerking Waterketen en is vanuit die rol één dag per week werkzaam voor Vewin. 

 

Wilt u meepraten? Reageer op deze column via LinkedIn