Project

“How to deliver water services at acceptable costs?”

Ghana heeft in essentie dezelfde opgave als Nederland. Ik zal u uitleggen waarom. Onlangs presenteerde ik vijf Ghanese gemeenten het Nederlandse waterbeheer. Zij schetsten daarop een prikkelend beeld. Hun drinkwatervoorziening gaat gebukt onder onduidelijke verantwoordelijkheden en beperkte budgetten. Over toekomstbestendige netwerken en diensten of berging van regenoverschot voor zomers zoetwatertekort wordt niet nagedacht. Geen idee van vasthouden, bergen en afvoeren.
Ruim 80% van de stedelingen heeft geen eigen wc. Openbare scholen hebben een gebrek aan sanitaire voorzieningen, gemeenten hebben weinig budget en de armlastige bevolking kan belastingen nauwelijks betalen. Private ondernemingen investeren vanuit winstoogmerk maar het schoteltje van de toiletjuffrouw blijft leeg omdat schoolgangers simpelweg geen kwartje hebben. Geen kwartje, geen schoteltje, geen toilet.
Ongereguleerd afvalwatergebruik is wijdverbreid met nadelige gevolgen voor volksgezondheid en milieu. Een bestuurder verzuchte radeloos: “How to deliver water services at acceptable costs?”
 
Ik dacht hieraan toen de visitatiecommissie haar voorlopige “foto” presenteerde. Het beeld: Uit de hand lopende kosten en een besparingsdoelstelling die niet gehaald wordt. Er moet een tandje (of heel gebit) bij. Natuurlijk zonder afwenteling van kosten en inboeten aan kwaliteit.

De situaties in Ghana en hier zijn onvergelijkbaar. We hebben 99% aansluiting op riolering, beperkte wateroverlast en een goede drinkwatervoorziening. Onze opgave: Hoe kunnen we onze waterdiensten blijven leveren tegen acceptabele kosten? In essentie dus toch dezelfde opgave als Ghana. De oplossingsroute hebben we gelukkig in beeld, al mag het wel een stapje sneller.
Rest me nog 1 vraag: Als wij in 2020 onze BAW-doelen gehaald hebben, hoe is het dan in Ghana?

Reginald Grendelman, Kernteam Samenwerken aan Water

Oktober 2013