Project

Gemeenten & waterschappen & drinkwaterbedrijven

Klantcontacten
Boven mijn bureau hangt een artikel met de vraag: “Hoe lang is water houdbaar?” Volgens het waterbedrijf Vitens moet je kraanwater zien als een dagvers product. Het advies aan de klanten is om ongekoeld water hooguit tot de volgende dag te bewaren. Zo, dat is duidelijk, daar hebben de klanten wat aan.De klantencontacten is een van de terreinen waarop een meerwaarde wordt verwacht in de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen. En die brede samenwerking in de waterketen neemt toe. In verschillende regio's zitten de drinkwaterbedrijven ook aan de overlegtafel. En vanaf deze zomer participeert de koepel Vewin in de landelijke projectorganisatie.

Kwetsbaarheid
De publieke sector blijft kleiner worden, voor het vierde jaar op rij. Het aantal ambtenaren daalde met 3%. Gemeenten krimpen het hardst (daling met 5%). In de waterketen zijn nog ruim 9.000 personen werkzaam. De kennis en kunde zullen per taak verschillend zijn, maar we kunnen wel van elkaar leren om de horizon te verbreden. Het werk moet per slot van rekening door professionals gedaan worden. Door samen te werken staan we sterker, zijn we minder kwetsbaar, nu en in de toekomst.

Doelmatigheid / innovatie
Ondernemende werknemers en co-creatie zijn termen die steeds vaker hun intrede doen in het werken bij de overheid. Dat zien we binnen de waterketen waar private waarden ons leiden naar hogere doelmatigheid bij realisatie van de publieke doelen zoals volksgezondheid en milieu. Zonder al teveel risico's te nemen, kunnen de organisaties met asset management hun zaken scherper op orde hebben. En de zo belangrijke innovatie vindt plaats op snijvlakken van disciplines. Dat is in het maatschappelijk belang, want het houdt de lasten voor burgers en bedrijven laag en we dragen bij aan een duurzame samenleving. De samenwerking met drinkwaterbedrijven zal ons zeker en vast bekender maken met principes die we zelf al (willen) toepassen.

Ruud van Esch
Kernteam Samenwerken aan Water

September 2014