Project

Een kwestie van een lange adem

Enkele weken geleden volbracht een lid van het landelijk kernteam afvalwaterketen van VNG en UvW de klassieke marathon afstand in Rotterdam. Een wereld prestatie! Na maanden van intensieve voorbereiding was het zover. Niet te snel van start en doseren om de klus te kunnen klaren. Op karakter over het dooie punt heen en uiteindelijk het succes. Het was het resultaat van een goede voorbereiding en dat viel af en toe niet mee. Want naast een drukke baan ging alle vrije tijd op aan training.
“Wat heeft dit nou met mijn werk in de afvalwaterketen te maken?”, zie ik u denken. Enig idee? Het werken samen met collega’s aan het uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water doet mij soms denken aan het lopen van een marathon. Ook hier is een goede voorbereiding cruciaal en is het een kwestie van lange adem. Als je te snel wilt, kom je jezelf (en anderen perspectieven en belangen) tegen. Toch is het een kwestie van doorgaan en volhouden, anders blijft resultaat uit. En ook in dit geval gaat het reguliere werk gewoon door, het werk van het uitwerkingsproces komt er gewoon bij en wij kennen allemaal de gevallen, waarbij het veel vrije tijd kost.
 
Het uitwerkingsproces bevindt zich op een kantelpunt. In marathon termen: het bekende punt rond de 30 km. Dat kan een moeilijke fase zijn, waarbij de vermoeidheid langzaam toe slaat, terwijl er nog een serieuze afstand resteert. In deze fase krijgt het uitwerkingsproces een impuls van de visitatiecommissie. Doe er uw voordeel mee!

Gert-Dekker, Kernteam Samenwerken aan Water

Mei 2013