Project

De tweede helft

“Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt”. Deze zin komt uit een liedje van Acda en de Munnik, maar is wellicht ook goed van toepassing op het Bestuursakkoord Water. Terwijl de dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgaan, zijn we als waterpartners druk bezig met het maken van plannen voor de zogenoemde tweede helft. En dat is zeker nodig getuige de bekende hockey-coach Max Caldas tijdens de bestuurlijke bijeenkomst in oktober te Utrecht. 

Ook al sta je 2-0 voor, blijf spelen alsof je achter staat, verslappen is geen optie. Deze bestuurlijke bijeenkomst kan worden beschouwd als een korte time-out. De bestuurlijke spelers bij elkaar, inspirerende voorbeelden delen, de ambitie opnieuw scherp stellen en weer vooruit. En hoe de kansen te vergroten? Door bij elkaar in de keuken te kijken. Zoals de echte professionals urenlang video’s van de tegenpartij bekijken, speelschema’s doornemen en zich blijvend verbeteren kunnen en moeten wij dat ook. Afkijken mag en fouten maken is ook geen doodzonde, zolang je er samen maar van leert.

Het besparen van kosten, verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid staat nog steeds bovenaan op de bestuurlijke agenda. Maar de wereld verandert en dat leidt tot nieuwe thema’s: inzetten op een circulaire economie, verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en anticiperen op klimaatverandering. Synergie is te bereiken via een gemeenschappelijk investeringsprogramma. Tijdens de LEF-bijeenkomst in november is verder nagedacht over trends en ontwikkelingen en hoe daar op in te spelen. De resultaten van de enquête die aan deze bijeenkomst in het LEF-Future centrum van Rijkswaterstaat vooraf ging onderstrepen de bestuurlijke agenda. Aandachtspunt is de waterkwaliteit, deze dreigt wat onder te sneeuwen. Willen we het maximale uit de tweede helft halen dan liggen er nog volop kansen in ontwikkelingen die plaatsvinden. Denk aan de grensvlakken van technologieën, schaarste verdelingsvraagstukken, nieuwe schakels tussen energie- en grondstoffen, burgerparticipatie, smart cities/connected living en urban governance. Hoe ziet de toekomst er dan uit? De jongens van de tekeningen hebben dit op zeer fraaie wijze geïllustreerd. Kijk en laat je inspireren!

Dit schrijvende besef ik me dat de tweede helft van 2016 er al weer bijna op zit. In de wetenschap dat er geen reservetijd is en op 31 december om 00.00u genadeloos het fluitje gaat leg ik de pen gauw weer neer. In 2016 hebben we doorgewerkt aan een goede conditie, in 2017 gaan we de voorsprong verder uitbouwen!

Ik wens jullie hele fijne feestdagen en hoop jullie weer tegen te komen in 2017!

Met vriendelijke groet,

Martijn -Klootwijk

Martijn Klootwijk 
Samenwerken aan Water