Project

De bal ligt bij u

Het zou niets worden. Moest het echt anders dan we altijd al deden? We hebben toch successen behaald in het verleden? Waar zijn we in Nederland nu echt goed in? De kritiek van de kenners was hard, het vertrouwen van de buitenwereld laag. Maar soms moet je accepteren dat de wereld is veranderd en moet je roeien met de riemen die je hebt.

Voor het Nederlandse voetbalelftal kennen we het resultaat, de doelstelling van de KNVB werd gehaald. Maar wat waren de succesfactoren? Zelf een nog hogere ambitie nastreven en durven uit te spreken? De samenwerking in het team? De coach die alles bij elkaar bracht en op het juiste moment de juiste interventies pleegde? Of misschien puur geluk?
 
Ook in de samenwerking in de waterketen kan niemand het alleen, maar moet het team het doen. Dat betekent nu een moeilijke fase; de vakantieperiode. De snelheid gaat uit projecten, afspraken kunnen niet gemaakt worden, dingen blijven liggen. Maar het is ook een tijd om te herstellen en met nieuwe energie naar het volgende jaar te kijken. En bovenal is het de periode dat u gaat nadenken over uw reactie aan de Visitatiecommissie Waterketen.
 
Hoe goed loopt het bij u? Zit u in die taaie wedstrijd waar u maar geen verschil kunt maken, of bent u in de flow en rijgt u doelpunten aan elkaar? Heeft u leiders in de groep die het team op sleeptouw kunnen nemen als dat moet? Kortom: hoe hoog legt u de lat?

Guy Henckens,
Voorzitter, werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water