Project

Column: Hennie Roorda

Samenwerken aan Water werpt zijn vruchten af. Sinds het Landelijk Bestuursakkoord Water, werken gemeenten en waterschappen samen in de (afval)waterketen waarmee een stevige kwaliteitsverbetering en een aanzienlijke vermindering van de kostenstijging is gerealiseerd.

De eerste, mooie resultaten geven echter geen reden om achterover te leunen. Energieneutraal worden, de gevolgen van klimaatverandering opvangen, er liggen nog grote opgaven waar de waterschappen en gemeenten voor staan. Opgaven waar een brede samenwerking voor nodig is.  Als we alleen al kijken naar het omgaan met extreme  hoosbuien. Ja, er zijn zaken die expliciet bij het waterschap en de gemeente liggen, zoals aanpassingen in  de openbare ruimte, van de infrastructuur. Maar hier liggen ook opdrachten voor bewoners en ondernemers. Deze partijen weten vaak nog niet hoe belangrijk hun rol is. Boeren moeten bijvoorbeeld veel meer meedenken in vorming van sloten en waterafvoer. Bewoners en ondernemers over de afvoer en opslag van regenwater van bedrijfspanden, woningen en privéterreinen. Samenwerken aan de afvalwaterketen is echt iets van de mensen van de straat. Laten we die erbij betrekken en dan wel aan het begin van het proces.

"Neem de burger mee als volwaardige partner in het proces, vanaf het allereerste moment"

Voordat we weten wat we gaan doen, moeten we de burger benaderen. Wat voor ideeën heeft bijvoorbeeld een dijkbewoner over een dijk? Hoe ziet hij of zij bepaalde zaken? Mensen worden hierdoor eigenaar van een probleem en gaan dus samen op zoek naar oplossingen. Neem de burger mee als volwaardige partner in het proces, vanaf het allereerste moment. Denken we voldoende aan water in het begin van een proces? Het realiseren van bewustwording over water bij burgers is hier een belangrijk onderdeel van. We moeten de triggers zien te vinden om de bewoners te motiveren om in te stappen in de problematiek. Het inzichtelijk maken van situaties die mogelijk zijn bij wateroverlast zet de bewoners aan het denken over hun eigen leefomgeving. 

Bij mijn eigen waterschap in Rivierenland zag ik mooi voorbeeld hiervan bij de Energiefabriek in Sleeuwijk. De uiteindelijke uit te voeren variant van alle plannen was afkomstig van bewoners. Met dit soort voorbeelden kunnen we elkaar inspireren, het platform Samenwerken aan water biedt daar de mogelijkheden voor. Ik hoop op veel inspirerende voorbeelden.

 

Hennie Roorda _ROnd

Hennie Roorda